top of page
Life6c.jpg

Call for artists

אמנות מקורית למכירה ישירות מהאמנית

חנות אמנות בנל"א

עיצוב קיר גלריה

מסיבת אמנות

חויית אמנות אישית

"יש צד חיובי להעלמות ההשראה. כשזה קורה, זה מזכיר לי שליצור אמנות זה לא קל כמו שזה נראה, ומזכיר לי להעריך את היכולת ליצור. בכל פעם שהתקופות האלה מופיעות, אני ממשיכה לעבוד, אבל השאיפות שלי לגעת באנשים, למכור את האמנות שלי, להגשים את עצמי ולהצליח - מתכווצות, והתפילה היחידה שלי הופכת רק לא לאבד את הכישרון שלי לנצח."

טלי לוי

לרוב, ישנה נטייה לשייך זמן לאיכות ולחשוב שככל שאמן עובד על יצירת אמנות זמן ארוך יותר, כך ערכה ואיכותה גבוהים יותר. אצלי זה עובד הפוך.
ככל שזמן העבודה קצר יותר ויש פחות "תיקונים" לדעתי היצירה טובה יותר. למה? כי זה יוצא מהר, עוצמתי וישיר. בחיבור החזק ביותר עם השראה טהורה.

Custom art.jpg

One of a kind original art by Taly Levi

© 2001 - 2022 by Taly Levi | Tal Stoobik | All rights reserved.

 Custom art experience

bottom of page